Pravilnik o izvorima jonizujućih zračenja

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o prijavljivanju i evidentiranju izvora jonizujućih zračenja.
“Službeni glasnik” 36/09.
Upravni odbor Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije.

Preuzmite ovde.