O nama

Udruženje nuklearne medicine Srbije

Udruženje je osnovano 2008. godine sa ciljem unapređivanja struke, naučnoistraživačke delatnosti i edukacije u oblasti nuklearne medicine, unapređivanja zdravlјa lјudi i očuvanje životne sredine, ostvarivanje saradnje sa srodnim udruženjima, sekcijama, naučnim institucijama, kao i druge profesionalne aktivnosti usmerene na unapređenje struke.

Upravni odbor udruženja

 • Prof. dr Vera Artiko, predsednik
 • Doc. dr Sanja Dugonjić, zamenik predsednika
 • Prof. dr Dragana Šobić Šaranović
 • Prof. dr Ljiljana Mijatović
 • Naučni savetnik dr sci. Sanja Vraneš-Đurić
 • Doc. dr Vladimir Vukomanović
 • Doc. dr Branislava Ilinčić
 • Ass. dr Miloš Stević
 • Dr Jelena Roganović

Nadzorni odbor udruženja

 • Doc. dr Branislava Radović
 • Dr Aleksandar Simić
 • Viši stručni saradnik mr Snežana Golubović

Predstavnici UNMS u međunarodnim udruženjima

 • Prof. dr Jasna Mihailović – Evropsko udruženje nuklearne medicine (EANM)
 • Prof. dr Marina Vlajković – Svetsko udruženje nuklearne medicine i biologije (WFNMB)

Dokumenta

Statut