Žiri za dodelu nagrade “Vladimir Bošnjaković”

Naučni saradnik dr sci. Leposava Brajković – predsednik (UKCS)

Doc. dr Dragan Pucar (VMA)

Doc. dr Vesna Ignjatović (KC Kragujevac)

Prof. dr Milena Rajić (Niš)

Radmila Ćorović (Institut Vinča), dipl. ecc.

Adrese elektronske pošte: lelabrajko62@gmail.com; draganpucar@yahoo.com;  vesnacokanovic@yahoo.com; milenarajic55@gmail.com; rcorovic@vinca.rs;