Pravilnik o dodeli nagrade “Vladimir Bošnjaković”

Pravilnik o dodeli nagrade “Vladimir Bošnjaković”

Član 1.

Ovim Pravilnikom reguliše se postupak i način dodelјivanja godišnje nagrade „Akademik Vladimir Bošnjaković“ Udruženja nuklearne medicine Srbije (dalјe Udruženje)

Član 2.

Godišnja nagrade„Akademik Vladimir Bošnjaković“ Udruženja se dodelјuje za poseban doprinos u nuklearnoj medicini i vrhunske rezultate u dugogodišnjem kontinuiranom radu u multidisciplinarnoj oblasti nuklearne medicine.

Član 3.

Godišnja nagrade„Akademik Vladimir Bošnjaković“ Udruženja predstavlјa posebno dizajniranu povelјe sa prigodnim tekstom.

Član 4.

Konačnu odluku o dodelјivanju Godišnje nagrade„Akademik Vladimir Bošnjaković“ Udruženja donosi Upravni odbor Udruženja a na obrazloženi predlog Žirija za dodelu nagrade.

Član 5.

Godišnja nagrada „Akademik Vladimir Bošnjaković“ Udruženja može biti dodelјena istom dobitniku samo jedanput u životu.

Član 6.

Pravo predlaganja za nagradu „Akademik Vladimir Bošnjaković“ Udruženja imaju pojedinci i Ustanove u kojima se obavlјa delatnost nuklearne medicine.

Član 7.

Predlozi moraju da budu dostavlјeni pismeno sa obrazloženjem i tako dokumentovani da Žiri ima dovolјno elemenata za ocenu vrednosti kandidata predloženog za nagradu Udruženja (biografija)

Član 8.

Obrazloženi predlozi za nagradu dostavlјaju se članovima Žirija najkasnije do 1. aprila godine u kojoj se dodelјuje nagrada.

Član 9.

Kompletna dokumentacija vezana za predloge za Godišnju nagradu „Akademik Vladimir Bošnjaković“ dostupna je javnosti postavlјanjem na veb sajt Udruženja..

Član 10.

Upravni odbor donosi Pravilnik i bira članove Žirija.
Mandat članova Žirija traje 4 godine, u skladu sa Statutom Udruženja, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora. Rad u Žiriju se obavlјa kao počasna dužnost, te nije plaćen.

Član 11.

Žiri potpuno samostalno razmatra sve prispele predloge i na osnovu sopstvene procene predlaže Upravnom odboru potencijalnog kandidata za nagradu.

Član 12.

Odluka o dodelјivanju nagrade „Akademik Vladimir Bošnjaković“ Udruženja može se objaviti na veb sajtu Udruženja nuklearne medicine Srbije.

Nagrada se uručuje na Skupštini Udruženja ili na godišnjem sastanku/kongresu.

Nagradu uručuje dobitniku predsednik Udruženja nuklearne medicine Srbije i predsednik Žirija.

Član 13.

Upravni odbor je dužan da obavesti porodicu Akademika Vladimira Bošnjakovića i Srpsko lekarsko društvo o dobitniku nagrade.

Član 14.

Za pravilno sprovođenje izbora i dodelu nagrade odgovoran je Upravni odbor Udruženja

Član 15.

Pravilnik stupa na snagu 2015. godine. Izmene pravilnika može vršiti samo Upravni odbor Udruženja na predlog članova Udruženja. Dokumentacija o nagradi se dostavlјa Upravnom odboru Udruženja na uvid i čuvanje.