Centri nuklearne medicine – staro

Centar za nuklearnu medicinu Instituta za onkologiju Vojvodine Sremska Kamenica

Upravnik Centra
Prof. dr sc. med. Jasna Mihailović, naučni savetnik, specijalista menadžer u zdravstvu, specijalista nuklearne medicine, subspecijalista onkolog
mihailovic.jasna@onk.ns.ac.rs
Glavni tehničar Centra
Nina Klicov, strukovni medicinski tehničar
Šef Odseka za dijagnostiku
Doc. dr sc. med. Silvija Lučić, specijalista nuklearne medicine i radiologije, subspecijalista onkolog
Šef Odseka za terapiju
Dr sc. med. Andrea Peter, specijalista nuklearne medicine
Mr sc dr med. Dolores Srbovan, specijalista nuklearne medicine, subspecijalista onkolog
Dr Emil Matovina, spec. nuklearne medicine
Dr Jelena Roganović, lekar na specijalizaciji iz nuklearne medicine
Dr Vanja Cimbaljević, lekar na specijalizaciji iz nuklearne medicine
Dr sc. hem. Ostoja Berić, diplomirani hemičar
Milinko Savić, diplomirani hemičar
Web: https://mail.onk.ns.ac.rs
Telefoni: 021/4805580, 4805592, 4805583, 4805635

Centar za nuklearnu medicinu KC Kragujevac

– direktor Centra: Prof. dr sc. med. Milovan Matović, spec. nuklearne medicine, subspec. med. informatike
– glavni tehničar Centra: Filip Virijević, strukovni medicinski tehničar
– načelnik Odeljenja za in-vivo dijagnostiku: Doc. dr sc. med. Vladimir Vukomanović, spec. nuklearne medicine, subspec. onkologije
– načelnik Odeljenja za in-vivo dijagnostiku: Doc. dr sc. med. Vesna Ignjatović, spec. nuklearne medicine
Dr Gordana Savić, spec. nuklearne medicine
Dr Katarina Vuleta, lekar na specijalizaciji
Dr sc. phys. Marija Jeremić, diplomirani fizičar, specijalista medicinske fizike
WEB strana Centra:      http://www.nuklearna.kc-kg.rs/
telefoni:                          034 505002, 505003, 505005, 505008
fax:                                  034 505388
e_mail:                            nuklearna@kc-kg.rs

Centar za nuklearnu medicinu KC Niš:

6 specijalista nuklearne medicine, 1 na specijalizaciji
Broj dijagnostičkih usluga: 3867
Broj terapijskih usluga: 189
RIA analiza 18740

INM VMA

7 lekara specijalista nuklearne medicine
22 dijagnostičkih procedura (na oko 3 000 bolesnika godisnje)
2 terapijske procedure (oko 50 bolesnika godisnje)

Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma, Zlatibor

3 lekara specijalista a 1 otisao u penziju novembra prosle godine
Broj terapijskih procedura 265
Broj dijagnostickih procedura 879

KC Vojvodina, Odeljenje za nuklearnu medicinu

Lekari specijalisti nuklearne medicine:
Doc dr Radmila Žeravica, Načelnik Odeljenja za nuklearnu medicinu Kliničkog Centra Vojvodine, lekar specijalista nuklearne medicine
email: radmila.zeravica@gmail.com; mob tel 0648059563
Doc. dr Branislava Ilinčić, Zamenik Upravnika Centra za laboratorijsku medicinu, lekar specijalista nuklearne medicine
email: branans@gmail.com mob tel 0648059563
dr Ana Jakovljević, lekar specijalista nuklearne medicine
email: jakovana@gmail.com mob tel 0648069240
dr Veljko Crnobrnja, lekar specijalista nuklearne medicine
email: crnobrnjaveljko@gmail.com, mob tel 0648069239
dr Marija Vukmirović Papuga, lekar specijalista nuklearne medicine
email: majcevp@gmail.com, 0641751737
Lekari opšte medicine na određeno zaposleni:
dr Tanja Ostojić, lekar opšte medicine, zaposlena na određeno
dr Dragan Burić , lekar opšte medicine, zaposlen na određeno
Fizičar:
Dipl. fizičar Jelena Samac, specijalista medicinske fizike, samostalni zdravstveni saradnik za zaštitu od jonizujućih zračenja
email: samac.ki@gmail.com; 0648069737
Tehničari:
Mirjana Ćalasan, laboratorijski tehničar, organizacioni laborant Odeljenja
email: calasanmira@gmail.com, 0648059564
Branislava Đorđević, laboratorijski tehničar,
email: brankadjordjevic84@gmail.com, 0648069241
Milica Ilić, laboratorijski tehničar,
email: milicabdp@gmail.com, 0648069765
Darko Maričić, laboratorijski tehničar,
email: darinhodarko@gmail.com, 0668553405
Dora Sabo, laboratorijski tehničar,
email: dora.gero@gmail.com, 0648069242
Milica Šatara laboratorijski tehničar,
email: sataramilica@gmail.com, nema poslovni telefon

 

Odeljenje nuklearne medicine, Opšta bolnica Zrenjanin

1 specijalista nuklearne medicine
Broj dijagnostickih usluga:
– RIA laboratorija(hormoni štitaste žlezde, Tg, ATTg, A-TPO, polni hormoni, insulin, kortizol, tumorski markeri) – 3065
NAPOMENA: RIA lab. zatvorena 08.03.2018.
– Ultrazvucni pregledi štitaste žlezde – 433
NAPOMENA: ambulanta štitaste žlezde zatvorena 08.06.2018.
– Broj terapijskih usluga – 10 (radiojodna terapija kod pacijenata sa karcinomom štitaste žlezde)

Odsek za nuklearnu medicinu, Bolnica Zaječar

Do septembra 2018.g radilo je 3 lekara specijaliste nuklearne medicine, a Dr Kosta Nikolića je nedavno otišao u penziju (sada rade dva lekara specijaliste NM, Prim. dr sci.med Željka Aleksić i dr Mirjana Milićević).
Za period 2018.g obavljen je 4731 pregled, 920 dijagnostičkih NM procedura i 15 Radio Jodnih-131 terapija –  naša služba u svom sasatavu ima i tiroidološku ambulantu koja je u njenom sastavu od osnivanja.

Specijalna bolnica za endmnsku nefropatiju Lazarevac, Nuklearna Medicina

1 lekar specijalista
Usluge:
Dijagnostičke – 248 (scintigrafije skelta, št.žlezde, bubrega statičke i dinamske)
In vitro dijagnostika ( TT3, TT4, FT4, TSH, PSA,FPSA, PTH)-8042
Ne radi se terapija

KCS – Centar za nuklearnu medicinu

Višegradska 26, 11000 Beograd tel/faks 3615-641
Broj specijalista nm: 14
Broj dijagnostickih usluga: 12 000
Broj terapijskih usluga: 70
centarzanuklearnumedicinu@gmail.com
Direktor
Prof. dr Vera Artiko tel. 3615-641
Tehnički sekretar
Slavica Janjić tel/faks. 3615-641; 366-3354;
Zamenik direktora
Prof. dr Dragana Šobić-Šaranović 366-3299
Pomoćnik direktora za zdravstvenu delatnost
Prof. dr Nebojša Petrović tel: 366-3426
Rukovodilac poslova zaštite od jonizujućih zračenja i kontrole kvaliteta nuklearno medicinskih uređaja
Naučni saradnik dr sci. el. spec. med. fiz. Vojislav Antić, tel: 366-3888
Poslovni sekretar
Gordana Gačanović tel: 366-3354
Glavna sestra/tehničar
Tatjana Krkalović tel: 366-3028
Odeljenje 1 (nuklearna neurologija i hematologija)
Načelnik
Prof. dr Mila Todorović-Tirnanić tel. 3615-622; 366-3177
Glavna sestra
Jelena Golubović tel. 366-3424
Odeljenje 2 (nuklearna kardiologija i pulmologija)
Načelnik
Prof. dr Dragana Šobić-Šaranović tel: 366-3299
Glavna sestra
Zorica Obradović tel. 366-3299
Odeljenje 3 (nuklearna endokrinologija i gastroenterohepatologija)
Načelnik
Prof. dr Vera Artiko tel. 3615-625; 366-3350
Glavna sestra
Mirjana Brković tel. 366-3350
Odeljenje 4 (nefro-urologija i onkologija)
Načelnik
Prof. dr Slobodanka Beatović tel: 366-3080
Glavni tehničar
Branislav Skerletović tel. 366-3086
Odeljenje 5 (Nacionalni PET centar)
Načelnik
Prof. dr Vera Artiko tel. 3615-641;
Glavna sestra
Marija Marković tel. 366-3881
Pult tel. 366-3890; 366-3891
Pregledi se zakazuju preko Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) odabirom trijažnih ambulanti za odovarajuće nuklearnomedicinsko snimanje (npr. trijažna ambulanta za nuklearnu kardiologiju, trijažna ambulanta za PET1, trijažna ambulanta za nuklearnu osteologiju itd.). Trijažnim pregledom pacijent dobija termin na odgovarajućem aparatu i detaljna uputstva za indikovano nuklearnomedicinsko ispitivanje.
NAPOMENA: Pregled Za STATIČKU I DINAMSKU SCINTIGRAFIJU BUBREGA za PEDIJATRIJSKE PACIJENTE se ne mora zakazivati preko Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS). Ovaj pregled se može zakazati preko telefona, na broj 366 3086, u terminu zakazivanja (ponedeljkom i utorkom od 9-12h).
Ukoliko je potrebno, dodatne informacije se mogu dobiti pozivanjem sledećih telefonskih brojeva:

  • PET 3663890 12-13h
  • Nuklearna neurologija 366-3179 10-11h
  • Nuklearna osteologija 366-3179 10-11h
  • Hematologija 366-3384, 366-3385 9-10h
  • Kardiopulmologija 366-3299 12-13h
  • Gastroenterohepatologija 366-3350 12-13h
  • Uronefrologija 366-3086 (ponedeljkom i utorkom od 9-12h)
  • Endokrinologija 366-3450 11-12h

INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE “VINČA” LABORATORIJA ZA RADIOIZOTOPE

Centar za proizvodnju i kontrolu kvaliteta radiofarmaceutika za dijagnostičku i terapijsku primenu:
Laboratorija za radioizotope, Institut za nuklearne nauke Vinča, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu
Mike Petrovića Alasa 12-14, 11000 Beograd
Tel/fax: 6308 436
email: l.070@vinca.rs; www.radioizotopi.rs
-10 doktora nauka različitih specijalnosti (hemija, tehnologija, fizička hemija, biohemija, farmacija, veterinarska medicina) koji učestvuju u proizvodnji i kontroli kvaliteta radiofarmaceutika,
-3 specijalizacije iz industrijske farmacije,
-2 specijalizacije iz farmacije- puštanje leka u promet.
Dr Sanja Vranješ-Đurić, Naučni savetnik, diplomirani biohemičar, direktor Laboratorije za radioizotope, email: sanjav@vinca.rs
Dr Drina Janković, Naučni savetnik, diplomirani farmaceut, drinaj@vinca.rs
Dr Đorđe Petrović, Naučni saradnik, diplomirani hemičar, djpetrovic@vinca.rs
Dr Marija Mirković, Naučni saradnik, diplomirani tehnolog, mmarija@vinca.rs
Dr Magdalena Radović, Naučni saradnik, diplomirani fizikohemičar, magdalena.lazarevic@vinca.rs
Dr Marko Perić, Naučni saradnik, diplomirani hemičar, markoperic1983@gmail.com
Dr Dalibor Stanković, Viši naučni saradnik, diplomirani hemičar, daliborstankovic@vinca.rs
Dr  Zorana Milanović, Naučni saradnik, dr veterinarske medicine, zoranamilanovic89@ gmail.com
Dr Željko Prijović, Naučni saradnik, diplomirani hemičar, zprijovic@vinca.rs
Dr Olivera Laban, diplomirani farmaceut, olivera.laban@vinca.rs
Vukadinović Aleksandar, Istraživač saradnik, diplomirani farmaceut, vukadinovic@vinca.rs
Dragana Stanković, Istraživač saradnik, diplomirani farmaceut, dragana1980bg@live.com
Biljana Rilak, koordinator administrativno tehničkih poslova
Dragana Lazović, Laboratorijski tehničar
Radmila Savković, Laboratorijski tehničar
Jovan Lazović, Laboratorijski tehničar i vozač
Zoran Krompirović, vozač.