Aktuelna obaveštenja i konkursi

Takmičenje za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Milovan Antić“ 2024. godinu

Takmičenje za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Milovan Antić“ za 2024. godinu održaće se 08.11.2024. godine. Sastanak će biti akreditovan od strane ZSS u sklopu planiranog Simpozijuma uz Skupštinu UNMS.

1. Otvaram konkurs za slanje radova, po postojećim usvojenim propozicijama. Konkurs je otvoren od 15.januara i traje 15 dana – završava se 30. januara u 24,00h. Molim sve zainteresovane da pošalju radove (kopiju rada u papirnoj formi i/ili elektronskoj formi uz obaveznu kopiju prve stranice rada ili skeniranu originalnu publikaciju u časopisu) predsedniku žirija, dr Mariji Šišić (msisic2012@gmail.com), koja će ih proslediti ostalim članovima žirija. Molim da se kopija aplikacije prosledi i na adresu vera.artiko@gmail.com.

2. S obzirom da će se 8. 11. održati Skupština UNMS, sa izborom novog rukovodstva, kao i zbog glasanja za nagradu “Milovan Antić”, molim članove UNMS da uplate članarinu za 2024. godinu u vrednosti od 2.500,00 RSD, na račun Udruženja preko naloga za uplatu:

Svrha uplate: članarina UNMS za 2024. godinu;
Primalac: Udruženje nuklearne medicine Srbije, Karađorđev trg 34, Zemun, Beograd;
Iznos: 2.500,00 RSD; Račun primaoca: 265-1620310003677-95

Predsednik UNMS
Prof. dr Vera Artiko

Takmičenje za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Milovan Antić“ 2023. godinu

Takmičenje za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Milovan Antić“ za 2023. godinu održaće se na VMA krajem godine. Tačan datum će biti naknadno određen, a sastanak će biti akreditovan od strane ZSS ukoliko se bude prijavio dovoljan broj učesnika.

Otvaram konkurs za slanje radova, po postojećim usvojenim propozicijama. Konkurs je otvoren od 01.februara i traje 15 dana – završava se 15. februara u 24,00h. Molim sve zainteresovane da pošalju radove (kopiju rada u papirnoj formi i/ili elektronskoj formi uz obaveznu kopiju prve stranice rada ili skeniranu originalnu publikaciju u časopisu) predsedniku žirija, dr Mariji Šišić (msisic2012@gmail.com), koja će ih proslediti ostalim članovima žirija. Molim da se kopija aplikacije prosledi i na adresu vera.artiko@gmail.com.

Predsednik UNMS
Prof. dr Vera Artiko

Takmičenje za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Akademik Vladimir Bošnjaković“ za 2023. godinu

Dodela nagrade Udruženja nuklearne medicine Srbije „Vladimir Bošnjaković“ za 2023. godinu održaće se u okviru Internacionalnog simpozijuma nuklearne endokrinologije i bolesti metabolizma, 11-12. maja 2023. u hotelu Zira u Beogradu.

Obrazloženi predlozi se moraju poslati do 1. aprila 2023. godine. Dokumentaciju treba poslati na adrese elektronske pošte predsednika i članova žirija koje možete naći na web sajtu UNMS (udruzenjenms.com) a kopiju na mejl vera.artiko@gmail.com.

Predsednik UNMS
Prof. dr Vera Artiko

Takmičenje za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Ljubomir Stefanović“ za 2023. godinu

Otvaram konkurs za slanje publikacija, po postojećim usvojenim propozicijama. Konkurs je otvoren od 1.februara i traje 15 dana – završava se 15. februara u 24,00h. Molim sve zainteresovane da predsedniku (i članovima) žirija pošalju kopiju publikacije u elektronskoj formi – PDF format ili fotokopiju prve i poslednje strane sa vidljivim ISBN i/ili DOI brojem (ukoliko ne postoji finalni primerak u elektronskoj formi, originalna monografija se mora dostaviti prilikom prezentacije i dodele nagrade), kao i sažetak u papirnoj ili elektronskoj formi. Sažetak do 150 reči na srpskom jeziku, trebalo bi da ukaže na aktuelnost tematike u oblasti nuklearne medicine, značaj sadržaja i rezultata, kao i njihov doprinos srpskoj i svetskoj nauci. Imena i adrese elektronske pošte članova žirija mogu se naći na web stranici UNMS (udruzenjenms.com). Molim da se kopija aplikacije prosledi na el. adresu vera.artiko@gmail.com.

Predlažem da se takmičenje za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Ljubomir Stefanović“ za 2023. godinu održi u okviru Simpozijuma posvećenog štitastoj žlezdi u aprilu mesecu u Novom Sadu.

Predsednik UNMS
Prof. dr Vera Artiko

Takmičenje za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Milovan Antić“ za 2022. godinu

Takmičenje za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Milovan Antić“ za 2022. godinu održaće se u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom na VMA krajem godine, i odnosi se na radove objavljene 2021. godine. Tačan datum će biti naknadno određen.

Otvaram konkurs za slanje radova, po postojećim usvojenim propozicijama. Konkurs je otvoren od 02.septembra i traje 15 dana – završava se 17. septembra u 24,00h. Molim sve zainteresovane da pošalju radove (kopiju rada u papirnoj formi i/ili elektronskoj formi uz obaveznu kopiju prve stranice rada ili skeniranu originalnu publikaciju u časopisu) predsedniku žirija, dr Mariji Šišić (msisic2012@gmail.com), koja će ih proslediti ostalim članovima žirija. Molim da se kopija aplikacije prosledi i na adresu vera.artiko@gmail.com.

Predsednik UNMS
Prof. dr Vera Artiko

Takmičenje za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Akademik Vladimir Bošnjaković“ za 2022. godinu

Dodela nagrade Udruženja nuklearne medicine Srbije „Vladimir Bošnjaković“ za 2022. godinu održaće se u okviru Devetog balkanskog kongresa nuklearne medicine, 12-14. maja 2022. u kompleksu Vrdnička kula u Vrdniku.

Obrazloženi predlozi se moraju poslati do 1. aprila 2022. godine. Dokumentaciju treba poslati na adrese elektronske pošte predsednika i članova žirija koje možete naći na web sajtu UNMS (udruzenjenms.com) a kopiju na mejl vera.artiko@gmail.com.

Predsednik UNMS
Prof. dr Vera Artiko

Takmičenje za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Ljubomir Stefanović“ za 2022. godinu

Takmičenje za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Ljubomir Stefanović“ za 2022. godinu održaće se u u okviru Devetog balkanskog kongresa nuklearne medicine, 12-14. maja 2022. u kompleksu Vrdnička kula u Vrdniku.

Otvaram konkurs za slanje publikacija, po postojećim usvojenim propozicijama. Konkurs je otvoren od 1.februara i traje 15 dana – završava se 15. februara u 24,00h. Molim sve zainteresovane da predsedniku (i članovima) žirija pošalju kopiju publikacije u elektronskoj formi – PDF format ili fotokopiju prve i poslednje strane sa vidljivim ISBN i/ili DOI brojem (ukoliko ne postoji finalni primerak u elektronskoj formi, originalna monografija se mora dostaviti prilikom prezentacije i dodele nagrade), kao i sažetak u papirnoj ili elektronskoj formi. Sažetak do 150 reči na srpskom jeziku, trebalo bi da ukaže na aktuelnost tematike u oblasti nuklearne medicine, značaj sadržaja i rezultata, kao i njihov doprinos srpskoj i svetskoj nauci. Imena i adrese elektronske pošte članova žirija mogu se naći na web stranici UNMS (udruzenjenms.com). Molim da se kopija aplikacije prosledi na el. adresu vera.artiko@gmail.com.

Predsednik UNMS
Prof. dr Vera Artiko

Takmičenje za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Milovan Antić“ 2021. godinu

Takmičenje za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Milovan Antić“ za 2021. godinu održaće se u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom na VMA krajem godine. Tačan datum će biti naknadno određen, a sastanak će biti akreditovan od strane ZSS ukoliko se bude prijavio dovoljan broj učesnika.

Otvaram konkurs za slanje radova, po postojećim usvojenim propozicijama. Konkurs je otvoren od 10.maja i traje 15 dana – završava se 25. maja uveče u 24,00h. Molim sve zainteresovane da pošalju radove (kopiju rada u papirnoj formi i/ili elektronskoj formi uz obaveznu kopiju prve stranice rada ili skeniranu originalnu publikaciju u časopisu) predsedniku žirija, dr Mariji Šišić (msisic2012@gmail.com), koja će ih proslediti ostalim članovima žirija. Molim da se kopija aplikacije prosledi i na adresu vera.artiko@gmail.com.

Predsednik UNMS
Prof. dr Vera Artiko

Takmičenje za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Ljubomir Stefanović“  za 2021. godinu

Takmičenje za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Ljubomir Stefanović“ za 2021. godinu održaće se u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom na nekom od sastanaka UNMS u drugoj polovini 2021. godine.

Otvaram konkurs za slanje publikacija, po postojećim usvojenim propozicijama. Konkurs je otvoren  od 1.februara i traje 15 dana –  završava se 15. februara u 24,00h. Molim sve zainteresovane da predsedniku (i članovima) žirija pošalju kopiju publikacije u elektronskoj formi – PDF format ili fotokopiju prve i poslednje strane sa vidljivim ISBN i/ili DOI brojem (ukoliko ne postoji finalni primerak u elektronskoj formi, originalna monografija se mora dostaviti prilikom prezentacije i dodele nagrade), kao i sažetak u papirnoj ili elektronskoj formi. Sažetak do 150 reči na srpskom jeziku, trebalo bi da ukaže na aktuelnost tematike u oblasti nuklearne medicine, značaj sadržaja i rezultata, kao i njihov doprinos srpskoj i svetskoj nauci. Imena i adrese elektronske pošte članova žirija mogu se naći na web stranici UNMS (udruzenjenms.com). Molim da se kopija aplikacije prosledi na adresu vera.artiko@gmail.com.

Predsednik UNMS
Prof. dr Vera Artiko

Takmičenje za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Akademik Vladimir Bošnjaković“ za 2021. godinu

Dodela nagrade Udruženja nuklearne medicine Srbije „Vladimir Bošnjaković“ za 2021. godinu održaće se okviru simpozijuma SAVREMENA VIZUALIZACIONA DIJAGNOSTIKA TUBERKULOZE I DRUGIH INFLAMATORNIH BOLESTI/CONTEMPORARY IMAGING DIAGNOSTICS OF TUBERCULOSIS AND OTHER INFLAMMATORY DISEASES, 23-24. septembar 2021. u hotelu Crowne Plaza u Beogradu.

Obrazloženi predlozi se moraju poslati do 1. aprila 2021. godine. Dokumentaciju treba poslati na adrese elektronske pošte predsednika i članova žirija koje možete naći na web sajtu UNMS (udruzenjenms.com) a kopiju na mejl vera.artiko@gmail.com.
Podsećam da za 2021. godinu već postoji predlog koji je usvojen 2020. godine (prof. dr Mila Todorović Tirnanić), ali molim predlagače da ovaj predlog ponove i ove godine radi preciznog poštovanja procedure.

Predsednik UNMS
Prof. dr Vera Artiko